Zpráva třídní učitelky

30.10.2009 23:07

V září jsem končila tím, že potřebujeme „chytit druhý dech“.

A dnes ? Podařilo se, musím chválit!

Snažili se všichni!!

Naši oblíbenou vlastivědu a přírodovědu jsme zvládli.

Ne sice jen na výborné, ale i dobré jsou skvělým výsledkem.

Dokonce se nedařily ani školní perličky!!

Čím tedy budeme pokračovat ?

V Jč - skladba, základní větné členy.

V Ma – římské číslice, zlomky, souřadnice bodů.

Ve Vl – evropské státy a jejich hlavní města.

V Př – rozmanitost životních podmínek u nás / rostliny i živočichové /.

   

                           Úspěšný listopad přeje L.Šolcová

—————

Zpět