Zpráva třídní učitelky

31.03.2009 11:33

A je konec března!

Ta čtyři hesla - čtyři týdny - před námi doslova utíkala.

 

O vlastivědu jsme svedli boj. Učení bylo náročné. Některá děvčata využívala i přestávky a "šprtala". Ale je třeba říci, že jim to většinou nestačilo.

Přírodověda se pletla a pletla. Datel tedy zůstává savcem a hlodavci mají zuby jako šelmy.

I v matematice jsme nejvíce zápasili s písemným dělením. Ale v geometrii většina už rýsuje a neryje.

A čeština? Snad si budeme pamatovat - ale zatím ne všichni - koncovky -ami, -emi a už si  nebudeme musit říkat Y ("ypsilon") by napsal slon!

Na fotodokumentaci z výtvarné výchovy a pracovních činností se můžete podívat díky šikovným fotografkám Nikolce a Martince:

Jak jste prožili celý březen? Přečtěte si - své názory a pocity sepsali Barča Č., Nikolka, Danča, Tom E., Míša, Verča a Terka K., Ivča, Marťa a Péťa. Tobi Czekaj dokonce složil báseň, najdete ji tady

A měsíc duben? Určitě vydržíme.

Naše heslo, které vymyslela Terezka Sládečková, je: Duben - ve škole ještě budem!

 

Co nás čeká?

  • - Vzory rodu mužského. Procvičování všech vzorů podstatných jmen.
  • M - Zlomky, přímá úměrnost, řešíme slovní úlohy. Nerovnice do strany 35.
  • G - Obsah obdélníka a čtverce.
  • - Až po učivo Bezobratlí živočichové les. společ.
  • Aj - Hudební nástroje, sporty a sportovní činnosti, časování slovesa "can" v oznamovacím způsobu, otázce a záporu.

 

  • 16. 4. 2009 třídní schůzky

Mgr. Ludmila Šolcová

—————

Zpět