Zpráva třídní učitelky za duben 2009

04.05.2009 20:29

Opět je závěr měsíce? Ano!

Ten rychlý spád času překvapil i nejvíce pomalé žáky. Ale zvládli jsme všechno a někteří velmi dobře. I obávané předměty. Samozřejmě, že nás ovlivnil nástup jara a těžce zvládáme nachystat si potřebné pomůcky a učebnice. Pak se divíme všichni, na co lze zapomenout a co lze nechat doma na stole.

Co se povedlo a bavilo všechny? Vyprávění ve slohu  „Co nás zaujalo v televizi?, zlomky v matematice, bezvadná příprava do čtení (spisovatel Jan Vladislav), složení mapky ČR, konečně dobrý výsledek v angličtině a výrobky v pracovní činnosti. Ale to ukážeme až v květnu. Maminky se mohou těšit na překvapení, jak šikovné máme ruce.

Fotogalerie z měsíce dubna je zde. Obrázky nafotil Tom Eisner.

 

   

 

 

Květen bude stejně náročný a rozhodující.

Učivo, které nás čeká:

  • JČ - stavba věty jednoduché, souvětí
  • Čtení - do strany 143
  • M - průměr, sčítání zlomků
  • G - grafický součet a rozdíl úseček, výpočet povrchu krychle
  • Př - poslední 4 kapitoly (63 - 69)
  • Vl - oblasti Čech, Severní Morava
  • AJ - závěrečná práce z 1. lekce (sloveso can, canʹt), aktivity, sporty; lekce 2. - téma My house, My room, opakování vazby there is, there are + předložky místa

 

Určitě vydržíme, protože naše heslo je: Ve škole se nám líbí!

 

třídní učitelka Mgr. Ludmila Šolcová

—————

Zpět